Διαχείριση-Υποστήριξη Office365 / MS Teams

Η υπηρεσία Διαχείρισης-Υποστήριξης  Office365 -Ms Teams απευθύνεται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οι χρήστες  της υπηρεσίας  λαμβάνουν υποστήριξη σε θέματα: Ενεργοποίησης άδειας χρήσης Office365 (Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ) Οδηγίες εγκατάστασης εφαρμογών Office365 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρμογών Ms Teams