Απόφαση κατάρτισης Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης των υποψηφίων για την παροχή διδακτικού έργου στο Τμήμα Μαθηματικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών, στην υπ’ αριθμ. 753/24-01-2024 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση των Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης των υποψηφίων για την παροχή διδακτικού έργου κατά το Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Μαθηματικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», ανά Θέση – Γνωστικό Αντικείμενο κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Σημειώνεται ότι επιλέγεται ο/η πρώτος/η στην κατάταξη υποψήφιος/α και οι υπόλοιποι/ες είναι επιλαχόντες/ούσες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι/ες στο συνημμένο αρχείο.

Related posts