Η Διεύθυνση

Η Διεύθυνση παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και έχει την ευθύνη για τα θέματα σίτισης, στέγασης, ψυχαγωγίας και περίθαλψης των φοιτητών.

Διεύθυνση Διοικητικού

Πρόσωπα και επικοινωνία

Διευθυντής

Ελένη Αδαμαντίου
Τηλ: 2651005390

Προσωπικό

Τμήματα

Τμήμα Σίτισης

Το Τμήμα Σίτισης είναι υπεύθυνο για την προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος, που σχετίζεται με τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Προϊστάμενος:
Τηλ: - Email:
Μέλη:
Ασημούλα Σιάμου
Τηλ: 26510 05376 - Email: siamouasimoula@uoi.gr

Τμήμα Πρόνοιας & Εκδηλώσεων

Το Τμήμα Πρόνοιας & Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνο για την προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος, που αναφέρεται στη στέγαση των φοιτητών, στην εξεύρεση εργασίας και στην παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης τα θέματα που σχετίζονται με την ψυχαγωγία των φοιτητών, όπως η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η ζωγραφική, η φωτογραφία, οι διαλέξεις, καθώς και τα θέματα, που αφορούν στην οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους αθλητικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Προϊστάμενος:
Βικτωρία Ζακοπούλου
Τηλ: 2651005479 - Email: bzakop@uoi.gr
Μέλη:
Κωνσταντίνος Γιαννάκος
Τηλ: 2651005487 - Email: kgianak@uoi.gr
Πηνελόπη Σταύρου
Τηλ: 2651005467 - Email: stavroup@uoi.gr
Λάμπρος Τρομπούκης
Τηλ: 2651005466 - Email: ltroboukis@uoi.gr
Μαρία Φλίντρη
Τηλ: 2651005479 - Email: mariaflidri@uoi.gr
Ειρήνη Μάντη
Τηλ: 2651050785 - Email: irenem@uoi.gr

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης

Το Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης μεριμνά για την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών, ήτοι την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και περίθαλψης στους σπουδαστές, αλλά και στο προσωπικό του Ιδρύματος.

Προϊστάμενος:
Εκάβη Βαμβέτσου
Τηλ: 26510 05646 - Email: evamvets@uoi.gr
Μέλη:

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας – Άρτα

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας – Άρτα, της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, αποτελείται από:

  • Το Γραφείο Σίτισης που μεριμνά για την προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που σχετίζεται με τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών των Σχολών και Τμημάτων στην Άρτα.
  • Το Γραφείο Στέγασης που μεριμνά για την προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που σχετίζεται με τη στέγαση των φοιτητών στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα και στην Ηγουμενίτσα. Επίσης μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών των Σχολών και Τμημάτων στην Άρτα σχετικά με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών και την έγκριση των αιτήσεων τους.
  • Το Γραφείο Προαγωγής της Υγείας που μεριμνά για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης στους φοιτητές και στο προσωπικό των Σχολών και Τμημάτων στην Άρτα.Επίσης μεριμνά για την υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας, για την προμήθεια του αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού και οργάνων, την διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών και τη συνεργασία με άλλους φορείς (Υπουργείο- ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ- Δημόσια Νοσοκομεία), για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων σε θέματα πρόληψης-διατήρησης και προαγωγής της υγείας των φοιτητών και του προσωπικού των ανωτέρω Σχολών και Τμημάτων. Επιπλέον μεριμνά για την εισήγηση μέτρων προς τη Διοίκηση για την προαγωγή και διασφάλιση της υγείας όλων. Δ) Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Πρέβεζας που μεριμνά για την εκτέλεση τοπικά των γραφείων Σίτισης και Στέγασης.
Προϊστάμενος:
Χριστίνα Ζουμπούλη
Τηλ: 26810 50326 - Email: merimna-arta@uoi.gr
Μέλη:
Σοφία Μπακόλα (Άρτα)
Τηλ: 26810 50515 - Email: sofiabak@uoi.gr
Γεωργία Σιατή, (Άρτα)
Τηλ: 26810 50328 - Email: siatig@uoi.gr
Χρήστος Δραγατάκης, Υπάλληλος Θυρωρείου Φοιτητικών Κατοικιών στην Άρτα
Τηλ: 26810 75092 - Email:
Σπυρίδων Κίτσιος, Υπάλληλος Θυρωρείου Φοιτητικών Κατοικιών στην Άρτα
Τηλ: 26810 75092 - Email:
Κωνσταντίνος Μολώνης, Υπάλληλος Θυρωρείου Φοιτητικών Κατοικιών στην Άρτα
Τηλ: 26810 75092 - Email:
Πολυξένη Κλήμη, (Πρέβεζα)
Τηλ: 26820 50326 - Email: pklimi@uoi.gr
Αγγελική Παππά, (Πρέβεζα)
Τηλ: 26820 50560 - Email: agpappa@uoi.gr

Έντυπα

Δεν υπάρχουν σχετικά αρχεία

Σχετικοί Σύνδεσμοι

δεν υπάρχουν σύνδεσμοι διαθέσιμοι

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις στη διεύθυνση