60xronia xs

Ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66 του Ν.4957/2022 «με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίνεται ο ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων, που περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής και ελεύθερης επιλογής, σεμινάρια, εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που παρέχονται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), καθώς και μαθήματα και τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται στο πλαίσιο ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών σύντομης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οργανώνονται σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο κατάλογος αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του Α.Ε.Ι. και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4957/2022 «φοιτητές και φοιτήτριες προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να επιλέγουν να παρακολουθούν και να αξιολογούνται σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. που περιλαμβάνονται στον ιδρυματικό κατάλογο, ανεξαρτήτως αν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών τους, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών προσμετράται για την απονομή του τίτλου σπουδών αποκλειστικά, ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ο ανώτατος αριθμός πιστωτικών μονάδων από την επιτυχή αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών, αντιστοιχεί κατ’ ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

Ο Ιδρυματικός Κατάλογος Μαθημάτων όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, εγκρίθηκε στην με αρ. 1166/25.06.2024 Απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με όσα διατυπώνονται στο άρθρο 66 του Ν.4957/2022.