60xronia xs

Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Υποστήριξη όλων και ακαδημαϊκών διαδικασιών

Οι ακαδημαϊκές και λοιπές λειτουργίες του Ιδρύματος στηρίζονται διοικητικά από τις Διοικητικές Υπηρεσίες, οι οποίες διαρθρώνονται σύμφωνα με τον Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών (Π.Δ. 185/1999, ΦΕΚ 173) και τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι διοικητικές υπηρεσίες αποτελούνται από δύο γενικές διευθύνσεις:

 1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
 2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Επίσης από τρεις αυτοτελείς διευθύνσεις:

 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και
 2. Διεύθυνση Κεντρικής Βιβλιοθήκης
 3. Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ

Και τέλος από τη Νομική Υπηρεσία και δέκα Αυτοτελείς Υπηρεσιακές Μονάδες.

Γενικές και αυτοτελείς διευθύνσεις

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

H Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ασχολείται με όλα τα ακαδημαϊκά και διοικητικά θέματα

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

H Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ασχολείται με όλα τα ακαδημαϊκά και διοικητικά θέματα

Αυτοτελείς Διευθύνσεις

H Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ασχολείται με όλα τα ακαδημαϊκά και διοικητικά θέματα

Αυτοτελείς Υπηρεσιακές Μονάδες - Τμήματα

Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης

Η Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται:

 • Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των θεμάτων που εισάγονται στο Συμβούλιο Διοίκησης για ενέργεια και άπτονται της αρμοδιότητάς του για συζήτηση και για λήψη απόφασης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση της Ημερήσιας Διάταξης και η κοινοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.
 • Η μέριμνα για την τήρηση πρακτικών, την εκτέλεση και την κοινοποίηση των αποφάσεων στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών
 • Η τήρηση αρχείου πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης, η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών
 • Η μέριμνα για την παρακολούθηση και συγκέντρωση της νομοθεσίας, που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου Διοίκησης.
 • Η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (πρωτόκολλο, αρχείο κ.λπ.)
 • Κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία του συλλογικού οργάνου
Προϊστάμενος:
Χριστίνα Ψήνα
Τηλ: 26510 07913 - Email: chpsina@uoi.gr

Γραμματεία Συγκλήτου

Η Γραμματεία της Συγκλήτου είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Συγκλήτου. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των θεμάτων που εισάγονται για συζήτηση στη Σύγκλητο.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση – έγκριση και κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 • Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών, την εκτέλεση και την κοινοποίηση των αποφάσεων στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Η τήρηση αρχείου πρακτικών και η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών.
 • Η συγκέντρωση Νομοθεσίας.
 • Η ανάρτηση των αποφάσεων της Συγκλήτου στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στη «Διαύγεια», όταν χρειάζεται.
 • Η φροντίδα για την προβλεπόμενη ανάρτηση των μητρώων μελών για τη συγκρότηση των επιτροπών κρίσης για την επιλογή και εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού.
 • Η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (πρωτόκολλο, αρχείο κ.λπ.)
 • Η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος «διαχείριση συλλογικών οργάνων».
 • Κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.
Προϊστάμενος:
Κωνσταντίνα Χρηστάκη
Τηλ: 26510 07547 - Email: kxristak@uoi.gr

Γραμματεία Πρυτανείας

Η Γραμματεία Πρύτανη αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων των Πρυτανικών Αρχών. Συγκεκριμένα, είναι αρμόδια για:

 • Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Πρύτανη και των Αναπλ. Πρύτανη,
 • Tην τήρηση ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου του Γραφείου,
 • Τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες του συστήματος ψηφιακής υπογραφής εγγράφων από τον Πρύτανη,
 • Tην παρακολούθηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας (έντυπης και ηλεκτρονικής) και τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών των Πρυτανικών Αρχών με φορείς,
 • Την υποστήριξη των εισηγήσεων του Πρύτανη και του έργου των Επιτροπών του Ιδρύματος
 • Τη διαβίβαση στο Συμβούλιο του Προϋπολογισμού και των τροποποιήσεων αυτού και του Οικονομικού Απολογισμού του Πανεπιστημίου,
 • Την επιμέλεια ανακοινώσεων και των δελτίων Τύπου της Πρυτανείας και τον συντονισμό των συνεντεύξεων τύπου
Προϊστάμενος:
Αικατερίνη Κοβανίδου
Τηλ: 26510 07446 - Email: prytania@uoi.gr

Γραμματείες Σχολών

Η Γραμματεία κάθε Σχολής είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό έργο της Σχολής. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων τόσο της Κοσμητείας όσο και της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας.
 • Η μέριμνα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.
 • Η εκτέλεση των αποφάσεων των συνεδριάσεων της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης.
 • Η προ της εισαγωγής στις συνεδριάσεις των δύο προ-αναφερομένων συλλογικών οργάνων, επεξεργασία των προτάσεων των Τμημάτων που αναφέρονται σε διάφορα αιτήματα όπως αυτά καθορίζονται από τον νόμο.
 • Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία και τον συντονισμό των Γραμματειών των Τμημάτων για τα κοινά θέματα της Σχολής.
 • Η διεκπεραίωση κάθε άλλου θέματος που ανήκει στην αρμοδιότητα της Σχολής.

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Η Γραμματεία κάθε ακαδημαϊκού Τμήματος είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η μέριμνα για τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του Τμήματος (Συνέλευση του Τμήματος και Διοικητικό Συμβούλιο).
 • Η προώθηση των διαδικασιών προκήρυξης θέσεων, εκλογής και εξέλιξης του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, καθώς και η προκήρυξη θέσεων, πλήρωση και εξέλιξη του λοιπού προσωπικού του Τμήματος.
 • Η προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και έρευνας.
 • Η προώθηση των διαδικασιών για τη χορήγηση διδακτορικών διατριβών και η τήρηση αρχείου αυτών. Η διεκπεραίωση κάθε οικονομικού θέματος που αφορά στο Τμήμα.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση και προώθηση στη διοίκηση του Προγράμματος Σπουδών, την παρακολούθηση του ωρολογίου προγράμματος και τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
 • Η μέριμνα για την αποστολή των στοιχείων έκδοσης του Οδηγού Σπουδών.
 • Η προώθηση των διαδικασιών για την οργάνωση και πραγματοποίηση των φοιτητικών εκδρομών.
 • Η μέριμνα για τη διάθεση των συγγραμμάτων στους φοιτητές.
 • Η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων των σχετικών με τις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις.
 • Η κατάρτιση των καταλόγων συμμετοχής στις εξετάσεις, η ενημέρωση των φοιτητικών μητρώων και η επιμέλεια ανακοίνωσης της βαθμολογίας.
 • Η προώθηση των διαδικασιών για την ορκωμοσία των φοιτητών.
 • Η χορήγηση των τίτλων σπουδών και των κάθε είδους πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
 • Η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου του Τμήματος, η διακίνηση της αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση και η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.
 • Η βεβαίωση από τον προϊστάμενο ή το νόμιμο αναπληρωτή του της ακρίβειας των αντιγράφων, φωτοαντιγράφων ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή με το επιδεικνυόμενο πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.
 • Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.

Τμήμα Εκδόσεων (Τυπογραφείο)

Το Τμήμα Εκδόσεων (Τυπογραφείο) είναι αρμόδιο για την προώθηση των διαδικασιών έκδοσης των συγγραμμάτων και των λοιπών επιστημονικών και μη δημοσιευμάτων που εκτυπώνονται από το Πανεπιστήμιο. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η μέριμνα για την επεξεργασία, επιμέλεια σχημάτων, πινάκων, εξώφυλλων, την εκτύπωση, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των διδακτικών συγγραμμάτων – βοηθημάτων και σημειώσεων – διδακτορικών διατριβών – επιστημονικών εργασιών και το πάσης φύσεως έντυπο υλικό για τις ανάγκες του πανεπιστημίου.
 • Η πώληση των κάθε είδους εντύπων που εκδίδονται από το πανεπιστήμιο σε βιβλιοπωλεία και τρίτους.
 • Η τήρηση αρχείου για τα συγγράμματα και τα κάθε είδους έντυπα που εκδίδει το Τμήμα.
Προϊστάμενος:
Κων/νος Ευθυμιάδης
Τηλ: 26510 06544 - Email: keythymi@uoi.gr

Τμήμα Έργων και Συντήρησης Υποδομών (Άρτα)

Το Τμήμα μεριμνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων των ακαδημαϊκών μονάδων που εδρεύουν στην Πανεπιστημιούπολη της Άρτας, της Πρέβεζας της Ηγουμενίτσας και το κτίριο της ΣΕΥΠ του πρώην TEI Ηπείρου στα Ιωάννινα.  Η υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος για την ανέγερση νέων κτιρίων καθώς και για την επισκευή και διαρρύθμιση των υπαρχόντων, στην Πανεπιστημιούπολη της Άρτας, στην Πρέβεζας, στην Ηγουμενίτσα και στα Ιωάννινα (μόνο για τις εγκαταστάσεις της ΣΕΥΠ του πρώην TEI Ηπείρου στα Ιωάννινα). Η επίβλεψη, έλεγχος και συντονισμός της εκτέλεσης των έργων και κάθε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση δημοσίων έργων. Η σύνταξη και ο έλεγχος των επιμετρήσεων, η έγκριση των λογαριασμών, η σύνταξη των συγκριτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων τιμών μονάδος νέων εργασιών, η παραλαβή των έργω και η καλή εκτέλεση των συμβάσεων. Ο έλεγχος της ποιότητας, της αναλογίας των υλικών και της ποιότητας των κατασκευών. Η ευθύνη της εκτέλεσης μικρών έργων. Η μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, των υπαίθριων χώρων και των έργων υποδομής που βρίσκονται στις προαναφερθείσες πόλεις και περιοχές, με τη χρήση εξωτερικών συνεργείων, συντάσσοντας Τεχνικές Εκθέσεις, Τεχνικές Προδιαγραφές – Προδιαγραφές Εργασιών ή μελέτες. Η ευθύνη για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων και ελεύθερων υπαίθριων χώρων.

Προϊστάμενος:
Κων/νος Καρακώστας
Τηλ: 26810 50030 - Email: kkar@uoi.gr

Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας - Παράδοσης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.) «Σταύρος Νιάρχος»

Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.)

Κύρια αποστολή του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. είναι η προβολή της ελληνικής παράδοσης, ιδιαίτερα της τοπικής, καθώς και η γνωριμία με τις παραδόσεις άλλων χωρών μέσα από τη διδασκαλία και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας καθώς και η κάλυψη εκπαιδευτικών/ερευνητικών αναγκών σε σχέση με την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της ελληνόφωνης παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού εντός και εκτός των συνόρων. Για το λόγο αυτό αναπτύσσει δράσεις που στοχεύουν:

 • στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού και των διαχρονικών αξιών του,
 • στη διαπολιτισμική επαφή των λαών, με σεβασμό στην ετερότητα και τη διαφορετικότητα των λαών,
 • στη σύσφιξη και διατήρηση των δεσμών με τους Έλληνες της Ομογένειας,
 • στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της διδακτικής μεθοδολογίας με την υλοποίηση σεμιναριακών κύκλων για την ελληνική ως ξένη, ψυχοπαιδαγωγικού, διδακτικού και γλωσσολογικού περιεχομένου,
 • στην οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με θέμα τη διδακτική της γλώσσας και του πολιτισμού,
 • στον σχεδιασμό διδακτικού υλικού και γλωσσικών εγχειριδίων εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας,
 • στη λειτουργία παραρτημάτων με σκοπό τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Ιστοσελίδα: http://hellenic-center.uoi.gr


Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙΚΕΠΠΕΕ) «Σταύρος Νιάρχος». Υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης τόσο δια ζώσης όσο και με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning).

Πιστοποίηση – Διακρίσεις
Το ΚΕΔΙΒΙΜ διαθέτει πιστοποίηση δομών και υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Το 2012 βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το 2015 η δράση του ΚΕΔΙΒΙΜ εντάχθηκε στην Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία  στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας. Τα προγράμματα τού ΚΕΔΙΒΙΜ έχουν διακριθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής (good practice) τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ιστοσελίδα: http://dikeppee.uoi.gr/kek

Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

H Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι ένα δυναμικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με εξωστρεφή και ανθρωποκεντρική κουλτούρα παροχής υπηρεσιών σε θέματα σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος και σύνδεσής του με τον κόσμο της απασχόλησης.

Ιστοσελίδαhttp://career.uoi.gr/

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Αποστολή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας του Πανεπιστημίου, το οποίο να ανταποκρίνεται στις παρούσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του και ταυτόχρονα να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση των ΑΕΙ (Ν. 3374/2005). Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν στον συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ιδρύματος, βάσει των κριτηρίων/στόχων που θέτει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Ιστοσελίδα: https://modip.uoi.gr

Προϊστάμενος:
Περσεφόνη Γρίβα
Τηλ: 26510 08015 - Email: pgriva@uoi.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε το 1988 αλλά λειτουργεί συστηματικά από το 1996. Πρόκειται για μια δομή συμβουλευτικής, η οποία προσφέρει υπηρεσίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ίδιους, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.Στελεχώνεται από δύο επαγγελματίες ψυχολόγους, οι οποίες εργάζονται σύμφωνα με τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας των Ψυχολόγων, με στόχο να συμβάλλει σε μια περισσότερο αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που εκφράζουν οι φοιτητές. Τα τελευταία αφορούν προσωπικά προβλήματα, δυσκολίες στις σχέσεις ή και στην προσαρμογή στο Πανεπιστημιακό πλαίσιο και μπορεί να περιλαμβάνουν καθημερινές ανησυχίες αλλά και περισσότερο σύνθετα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο ρόλος των ψυχολόγων είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις δυσκολίες που οι ίδιοι εκφράζουν, με τρόπο υποστηρικτικό και όχι επικριτικό, καθώς και να ανακαλύψουν πιο λειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών. Προκειμένου οι κλινικές δραστηριότητες της υπηρεσίας να είναι προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες των φοιτητών, πραγματοποιείται παράλληλα και η διεξαγωγή σχετικών ερευνών.

Ιστοσελίδαhttp://skepi.uoi.gr/

Νομική Υπηρεσία

Στην αρμοδιότητά της υπάγεται ο χειρισμός δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η δικαστική εκπροσώπησή του ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής.