60xronia xs

Η Διεύθυνση

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συντονίζει, ελέγχει και προγραμματίζει τη δράση των τμημάτων της αποβλέποντας στην αποτελεσματικότερη επιτέλεση των έργων τους και εισηγείται τα θέματα της Δ/νσης στο Τεχνικό Συμβούλιο και στα όργανα λήψης αποφάσεων του Πανεπιστημίου όπως αυτό ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

Πρόσωπα και επικοινωνία

Διευθυντής

Σταματία Πασιά
Τηλ: 26510 05379

Προσωπικό

Χρήστος Καραγιώργος
Τηλ: 26510 05372 - Email: ckarageo@uoi.gr

Τμήματα

Τμήμα Μελετών

 1. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων σε συνεργασία με τις αρμόδιες ακαδημαϊκές υπηρεσίες για την κατάρτιση του κτηριολογικού προγράμματος και του ρυθμιστικού σχεδίου της Πανεπιστημιούπολης.
 2. Η επεξεργασία προτάσεων για τη χρηματοδότηση νέων μελετών και κατασκευαστικών έργων.
 3. Η σύνταξη στατιστικών πινάκων σχετικών με την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και της Πανεπιστημιούπολης.
 4. Η εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (Η/Μ) και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων.
 5. Η μέριμνα και η προώθηση της διαδικασίας για την ανάθεση της εκπόνησης μελετών σε τρίτους, σύμφωνα με τις περί αναθέσεως μελετών δημοσίων έργων ισχύουσες διατάξεις.
 6. Η σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων εκπόνησης μελετών.
 7. Η κατάρτιση συμβάσεων για την ανάθεση εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων.
 8. Η παροχή στοιχείων στους μελετητές, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μελετών και των τευχών δημοπράτησης που ανατίθενται από το Πανεπιστήμιο σε ιδιώτες μελετητές και η εισήγηση στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση και την παραλαβή τους.
 9. Η σύνταξη διακηρύξεων διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης και επισκευής ή συντήρησης έργων.
 10. Η εκπόνηση μελετών για τη διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων και επιπλώσεων.
 11. Η τήρηση αρχείου των εκπονούμενων μελετών μέχρι τη δημοπράτηση και την υπογραφή της σύμβασης των αντίστοιχων έργων.
 12. Η προετοιμασία του φακέλου και η μέριμνα για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
 13. Η διεκπεραίωση κάθε άλλης διαδικασίας που αφορά στην εκπόνηση, παρακολούθηση και έλεγχο μελετών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Προϊστάμενος:
Τηλ: - Email:
Μέλη:
Ανδρεαδάκη Βασιλική
Τηλ: 26510 05494 - Email: bandread@uoi.gr
Μπουρνάκας Χρήστος
Τηλ: 26510 05486 - Email: xburnaka@uoi.gr
Παπαδημητρίου Μαρία
Τηλ: 26510 05561 - Email: mapapadi@uoi.gr
Παπαστεφάνου Φωκίων
Τηλ: 26510 05470 - Email: fpapaste@uoi.gr
Χριστογιάννη Βασιλική
Τηλ: 26510 05364 - Email: vchrist@uoi.gr

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

 1. Η επίβλεψη, ο έλεγχος και η διοίκηση των εκτελούμενων, στο Παν/μιο, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έργων υποδομής.
 2. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων των συμβάσεων των έργων.
 3. Ο έλεγχος των επιμετρήσεων των λογαριασμών, η σύνταξη πρωτοκόλλων νέων τιμών μονάδων και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και η μέριμνα για την έγκριση τους.
 4. Η υποβολή εισηγήσεων προς την Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για θέματα εκτέλεσης έργων που ανατίθενται στο Τμήμα.
 5. Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και η σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης των έργων.
 6. Η συγκέντρωση στοιχείων και η μέριμνα για την πλήρη ενημέρωση του Τμήματος Συντήρησης (κατασκευαστικά σχέδια, οδηγίες χρήσεως, κ.λπ.) στη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων.
 7. Η μέριμνα για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων.
 8. Η τήρηση αρχείου εκτελεσθέντων έργων.
 9. Η διεκπεραίωση κάθε άλλου θέματος που αφορά στην παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση των έργων του Πανεπιστημίου.
Προϊστάμενος:
Σταματία Πασιά
Τηλ: 26510 05379 - Email: spasia@uoi.gr
Μέλη:
Παύλος Βασάκος
Τηλ: 26510 05496 - Email: pvasakos@uoi.gr
Ιωάννης Ζιώγας
Τηλ: 26510 05361 - Email: iziogas@uoi.gr
Όλγα Κωστούλα
Τηλ: 26510 05634 - Email: okostula@uoi.gr
Παναγιώτα Παππά
Τηλ: 26510 05471 - Email: giopappa@uoi.gr
Γεώργιος Λιλής
Τηλ: 26510 05365 - Email: g.lilis@uoi.gr

Τμήμα Συντήρησης

 1. Η επιθεώρηση όλων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών (υδραυλικών, θέρμανσης, ηλεκτροστασίων, λεβητοστασίων, ανελκυστήρων, αντλιοστασίων, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων εκτός των δικτύων δεδομένων – τηλεφώνων, κ.λπ.) και η μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και ομαλή λειτουργία τους.
 2. Η μέριμνα για την ετοιμότητα και λειτουργία των εφεδρικών συστημάτων των παροχών υποδομής για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, των συστημάτων ασφαλείας και πυρασφαλείας, των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και δικτύων της Πανεπιστημιούπολης.
 3. Η κατάρτιση και η υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής και περιοδικής συντήρησης.
 4. Η τήρηση βιβλίων (μητρώων) εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών, κ.λπ.
 5. Η τήρηση ενεργού αρχείου κατασκευαστικών σχεδίων των εγκαταστάσεων, οδηγιών χρήσεως και φυλλαδίων των συσκευών και των μηχανημάτων.
 6. Η μέριμνα για τη λειτουργία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.
 7. Η μέριμνα για τη λειτουργία αποθήκης αναλώσιμου και μη ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού υλικού καθώς και ανταλλακτικών.
 8. Η τήρηση και ενημέρωση των προβλεπόμενων βιβλίων κίνησης αποθήκης για τα υλικά που διατίθενται.
 9. Ο συντονισμός και η επίβλεψη των συνεργείων της υπηρεσίας και των εξωτερικών συνεργείων.
 10. Η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών επισκευών συντήρησης και λειτουργίας όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης.
 11. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητας του και η προώθηση για την πληρωμή τους στην Οικονομική Υπηρεσία.
 12. Η μέριμνα και λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων που διακινούνται στο χώρο της Παν/πολης καθώς και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
 13. Η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για τη βελτίωση οποιουδήποτε θέματος αφορά το παραπάνω αντικείμενο.
 14. Η μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου (κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου, κ.λπ.).
Προϊστάμενος:
Αθανάσιος Ζέρβας
Τηλ: 26510 08626 - Email: azervas@uoi.gr
Μέλη:

Τμήμα Γραμματείας

 1. Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο) της Διεύθυνσης και η τήρηση του αρχείου των εγγράφων και των φακέλων των έργων και μελετών.
 2. Η παρακολούθηση της κίνησης των λογαριασμών των εκτελούμενων έργων και εκπονούμενων μελετών.
 3. Η ετοιμασία των αναγκαίων φακέλων και η μέριμνα για την εξέταση και αντιμετώπιση από τη νομική υπηρεσία των νομικής φύσεως θεμάτων που ανακύπτουν από τα αρμόδια τμήματα κατά την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων.
 4. Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και εγγράφων που απαιτούνται για τη διενέργεια των δημοπρασιών και την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης έργων ή ανάθεσης μελετών σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών.
 5. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη αφενός του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και των επιτροπών που αναλαμβάνουν θέματα έργων και των μελετών και αφετέρου των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Η μέριμνα σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και τη νομική υπηρεσία για τη σύνταξη συμβάσεων ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων.
 7. Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, γραφικής ύλης, αναλώσιμων και λοιπών υλικών.
 8. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις δαπάνες καθώς και η προώθηση για την πληρωμή τους στην Οικονομική Υπηρεσία.
 9. Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης.
Προϊστάμενος:
Χρήστος Σαβρανίδης
Τηλ: 26510 05380 - Email: csavran@uoi.gr
Μέλη:
Ειρήνη Τσουκάλη
Τηλ: 26510 05366 - Email: itsoukali@uoi.gr

Τμήμα Αξιοποίησης Αγροκτήματος

Είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και αξιοποίηση του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου.
Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται:

 1. Η κατάρτιση του ετήσιου γενικού σχεδίου αξιοποίησης αγροκτήματος.
 2. Η κατάρτιση προγραμμάτων για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του πρασίνου στους χώρους του Πανεπιστημίου, καθώς και η υποβολή προτάσεων και η μέριμνα για τη συντήρηση των ελεύθερων χώρων, αίθριων, της περίφραξης της Παν/πολης κ.λπ.
 3. Η μέριμνα για τις εργασίες στο αγρόκτημα (σπορά-φυτεύσεις, λίπανση, ψεκασμός, άρδευση, κλάδεμα και οι πάσης φύσεως γεωργικές εργασίες).
 4. Η μέριμνα για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (δέντρων, θάμνων, πασσάλων υποστύλωσης, λιπασμάτων, σπόρων, κ.λπ.), προγραμματισμού και προμήθειας γεωργικών μηχανημάτων, γεωτρύπανων, συστημάτων αυτόματης άρδευσης και των πάσης φύσεως γεωργικών εργαλείων.
 5. Η επίβλεψη των συνεργείων της Υπηρεσίας και των εξωτερικών συνεργείων.
 6. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του αγροκτήματος, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις εργασίες ευθύνης του Τμήματος και η προμήθεια υλικών και μηχανημάτων.
 7. Η μέριμνα για την αναδάσωση ορεινών και ημιορεινών περιοχών του αγροκτήματος.
Προϊστάμενος:
Γεώργιος Χιουρέας
Τηλ: 26510 05493 - Email: gchiour@uoi.gr
Μέλη:
Ευάγγελος Καρκαντέλος
Τηλ: - Email: vkarkantelos@uoi.gr

Έντυπα

Δεν υπάρχουν σχετικά αρχεία

Σχετικοί Σύνδεσμοι

δεν υπάρχουν σύνδεσμοι διαθέσιμοι