60xronia xs

Προπτυχιακές σπουδές

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προσφέρονται 23 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τα οποία χορηγούν αντίστοιχους τίτλους.
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα, στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής δέκα εξάμηνα και στην Ιατρική Σχολή δώδεκα εξάμηνα σπουδών.

Ο τρόπος εισαγωγής σε αυτά τα προγράμματα (εκτός από τις κατατάξεις πτυχιούχων) ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο οποίο και κατατίθενται οι αντίστοιχες αιτήσεις εισαγωγής.

Οι νέες Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών για τις μετεγγραφές φοιτητών

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025


Διάρκεια φοίτησης – Κανονισμοί φοίτησης

Με την αριθμό 1165/14.05.2024 Συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  εγκρίθηκαν οι παρακάτω κανονισμοί:

 • Κανονισμός Ανώτατης Διάρκειας Φοίτησης – Πίνακες Υπολογισμού Ανώτατης Διάρκειας Φοίτησης
  Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 76 του ν.4957/2022,  ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος, προσαυξημένο κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, για Τμήματα τετραετούς φοίτησης και προσαυξημένο κατά έξι (6) εξάμηνα, για Τμήματα πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου.  Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης ισχύει για φοιτητές που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.
  Οι ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής της ανώτατης διάρκειας φοίτησης για φοιτητές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, σύμφωνα με την παρ. 3 του μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 454 του ν.4957/2022 αναφέρονται αναλυτικά στον «Κανονισμό Ανώτατης Διάρκειας Φοίτησης και στους Πίνακες Υπολογισμού Ανώτατης Διάρκειας Φοίτησης»
 • Κανονισμός Διακοπής Φοίτησης
  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα με έγγραφη αίτησή τους που υποβάλλεται στη Γραμματεία του τμήματός τους, να διακόψουν τις σπουδές τους για διάστημα έως 2 ακαδημαϊκά έτη (4 εξάμηνα). Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Κατά το διάστημα διακοπής φοίτησης, αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα και οι επακόλουθες φοιτητικές παροχές, όπως ισχύς Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, σίτιση, στέγαση κτλ. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών, οι φοιτητές ανακτούν τη φοιτητική ιδιότητα.
  Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στον «Κανονισμό Διακοπής Φοίτησης»
 • Κανονισμός Μερικής Φοίτησης
  Οι προπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του ν.4957/2022, έχουν δικαίωμα υπαγωγής σε καθεστώς μερικής φοίτησης, κατόπιν υποβολής αίτησης στο Τμήμα φοίτησής τους. Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, αναφέρονται αναλυτικά στον  «Κανονισμό Μερικής Φοίτησης»
 • Κανονισμός κατ’ εξαίρεση υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης
  Οι προπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ν.4957/2022 έχουν δικαίωμα για κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, κατόπιν υποβολής αίτησης στο Τμήμα φοίτησής τους. Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση αναφέρονται αναλυτικά στον  «Κανονισμό κατ’ εξαίρεση υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης»

 

Δείτε ακόμη:

– Οδηγός πρωτοετών, Διαδικασία εγγραφής και τα πρώτα βήματα.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον Οδηγό πρωτοετών

Εσωτερική κινητικότητα

Το Πρόγραμμα Εσωτερικής Κινητικότητας φοιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4957/2022, παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής Α.Ε.Ι. ελληνικών Πανεπιστημίων και δεν έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης, όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του προγράμματος σπουδών,  δύνανται να υποβάλουν αίτηση να παρακολουθήσουν μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (Τμήμα Υποδοχής).Η κινητικότητα δύναται να πραγματοποιείται προς ομοειδή ή μη ομοειδή προγράμματα σπουδών Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. και η διάρκεια της φοίτησης ανέρχεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου.  Οι φοιτητές κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών του Α.Ε.Ι. υποδοχής και δικαιούνται να αξιολογούνται στα μαθήματα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος.

Μπορείτε να δείτε εδώ την διάταξη του νόμου 2904/2023

-Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 24 του ν.5057/2023 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 456 του ν.4957/2022 και συγκεκριμένα: «Φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 δύνανται να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές που έχουν εισαχθεί χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.»

Μπορείτε να δείτε εδώ την διάταξη του νόμου 5057/2023