ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2024 ΕΩΣ 31-8-2027.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2024 έως 31-8-2027. Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων 25-6-2024. Ημερομηνία διεξαγωγής ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας 15-7-2024.

Related posts