ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2024 ΕΩΣ 31-8-2027.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών του  Εργαστηρίου Πληροφορικής και του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2024 έως 31-8-2027. Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων 25-6-2024. Ημερομηνία διεξαγωγής ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας 15-7-2024.

Related posts