Ανακοίνωση για θερινή διακοπή των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ

(Για όλο το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

Ανακοινώνεται ότι στο διάστημα από την Πέμπτη 1 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024 θα χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας στο Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος.

Τις ημέρες αυτές θα λειτουργούν οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (Πρωτόκολλο, Ταχυδρομείο, υπηρεσία φύλαξης, καθώς και οι Διευθύνσεις με το αναγκαίο προσωπικό).

Ιωάννινα, 9 Ιουλίου 2024

Από την Πρυτανεία

Related posts