60xronia xs
Κατηγορία/ες:
Ετικέτα/ες:

Ανακοίνωση συμπληρωματικής περιόδου υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στέγασης ενεργών φοιτητών και φοιτητριών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για τις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Ιωάννινα (Φοιτητικές Κατοικίες εντός της Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικές Εστίες Περιβλέπτου).

Η προσπάθεια οργανωτικού σχεδιασμού λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος επέτρεψε την εξοικονόμηση επιπλέον δωματίων για τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

Ως εκ τούτου, οι ενεργοί φοιτητές και φοιτήτριες, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να υποβάλλουν από την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 έως και την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024, ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, για την παροχή στέγασης στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σύνδεσμος ηλεκτρονικής υποβολής: https://stegasi.merimna.uoi.gr/

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Όλες τις πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής θα τις βρείτε στο σχετικό βίντεο: https://youtu.be/p76EpniBrlE

Στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (kanonismos-leitoyrgias-foititikon-katoikion-pi-2023.pdf (uoi.gr) για να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία επιλογής καθώς και για το σύστημα μοριοδότησης των αιτήσεων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1.      Έντυπο Ενημέρωσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (θα το βρείτε συνοδευτικά της ανακοίνωσης).

2.      Βεβαίωση σπουδών για τους προπτυχιακούς φοιτητές, βεβαίωση εγγραφής της Γραμματείας του Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο ΠΜΣ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος η οποία αναγράφει την ημερομηνία αποδοχής τους από τη Συνέλευση του Τμήματος στο αντίστοιχο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών για τους υποψήφιους διδάκτορες.

3.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή. Το πιστοποιητικό να έχει τουλάχιστον τρίμηνη ισχύ από την ημέρα κατάθεσης.

4.      Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

5.      Μία πρόσφατη έγχρωμη μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

6.      Αντίγραφο της πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1):

α. Των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλεια. Σε περίπτωση διάστασης, η επιμέλεια των παιδιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση, συνοδευόμενη και από υπεύθυνη δήλωση για καταβολή ή όχι διατροφής τόσο στον/στην σύζυγο όσο και στα παιδιά. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά φορολογικές δηλώσεις και των δύο γονέων.

β. Του ίδιου του ενδιαφερόμενου εφόσον δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προσώπων που συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο γονέα.

7. Την εικόνα αποδοχών (Ενημέρωση Εισοδημάτων – Δαπανών Υπόχρεου) της πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

8. Την τελευταία Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου των γονέων (Εκκαθαριστικό), του ιδίου του ενδιαφερόμενου και των λοιπών εξαρτώμενων τέκνων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

9. Αντίγραφο τελευταίας βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων, του ιδίου του ενδιαφερόμενου και των λοιπών εξαρτώμενων τέκνων (εφόσον υποβάλλουν Ε9).

10. Βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων από όπου να αποδεικνύεται η ύπαρξη ειδικών λόγων, που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη για λήψη δωματίου στις Φοιτητικές Κατοικίες. Στους ειδικούς λόγους συμπεριλαμβάνονται οικογενειακοί και κοινωνικοί λόγοι, όπως πολυτεκνία, αδελφός/ή φοιτητής/τρια σε άλλο Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερομένης ή μελών της οικογένειας τους αλλά και οικονομικοί λόγοι που συνδέονται με φαινόμενα φυσικών καταστροφών (σεισμός, φωτιά κτλ). Στην περίπτωση επίκλησης λόγων υγείας του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερόμενης για λήψη δωματίου στις ΦΚΠΙ θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους.

Προσοχή:

  • Μην ξεκινήσετε την αίτησή σας εάν δεν έχετε διαθέσιμα όλα τα δικαιολογητικά.
  • Πριν ξεκινήσετε να συμπληρώνετε την αίτησή σας δείτε το βίντεο με τις οδηγίες.
  • Συμπληρώστε την αίτησή σας προσεκτικά διότι αφού την οριστικοποιήσετε δεν μπορεί να τροποποιηθεί κανένα στοιχείο της.
  • Για τους ομογενείς μονίμους κατοίκους εξωτερικού, που δεν έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα, Κύπριοι και υπήκοους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αλλοδαπούς και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, που υποβάλλουν αιτήσεις για στέγαση στη Γραμματεία του ΔΙΚΕΠΠΕΕ που διαχειρίζεται τον ξενώνα του Ιδρύματος και τα δωμάτια φιλοξενίας δεν υπάρχει διαθεσιμότητα δωματίων την περίοδο αυτή και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για στέγαση.
  • Πληροφορίες – διευκρινίσεις θα δίνονται καθημερινά 10.00 με 14.00 στα τηλέφωνα 2651005479, 2651005466, 2651005467, 2651005487 και στο e-mail : merimna@uoi.gr

Από το Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων

της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Π.Ι.

Πληροφορίες ανακοίνωσης