60xronia xs
Κατηγορία/ες:
Ετικέτα/ες:

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας καθώς και Ενημέρωση του Συμβουλίου Διοίκησης προς τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας

Συντάκτης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αποκλειστικό γνώμονα την υποστήριξη των χιλιάδων φοιτητών/τριών του, συνεχίζει τις ενέργειές της με σκοπό την κοινωνικά δίκαιη διάθεση των δωματίων των Φοιτητικών Κατοικιών σε φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιό μας και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ενόψει των αιτήσεων που θα υποβληθούν για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας προβαίνει σε ενέργειες για την ανάκτηση δωματίων από κατόχους, οι οποίοι  εδώ και καιρό δεν δικαιούνται πλέον στέγαση. Στο πλαίσιο αυτό θυροκολλήθηκαν ή παραδόθηκαν ειδοποιητήρια εκκένωσης των δωματίων που κατέχουν άνθρωποι που πλέον δεν φοιτούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου μας. Σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των εργασιών επισκευής των δωματίων, που έχουν παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματός μας, ευελπιστούμε ότι και φέτος θα επαναλάβουμε το περσινό κατόρθωμα της για πρώτη φορά ικανοποίησης όλων των αιτήσεων (255 στον αριθμό) προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/τριών που υπέβαλαν αίτημα στέγασης.
Ακολουθούμε τον νέο επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα αρμόδια συλλογικά όργανα (Συμβούλιο Διοίκησης και Σύγκλητος, 2023). Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών μείωσε έως και 20% την προϋπάρχουσα οικονομική συμμετοχή και κατήργησε την παλαιότερη διαδικασία της μακροχρόνιας διάθεσης δωματίων, η οποία είχε οδηγήσει σε κακή χρήση των δωματίων και στην απώλεια ελέγχου των Φοιτητικών Κατοικιών από το Ίδρυμα.  Με τον παρόντα Κανονισμό, η διάθεση των δωματίων γίνεται για διάστημα 2 ετών, μετά την πάροδο του οποίου οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης. Το μέγιστο διάστημα παραμονής των φοιτητών/τριών στις Φοιτητικές Κατοικίες φτάνει τα ν+2 χρόνια για προπτυχιακούς φοιτητές, ν+1 εξάμηνα για μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα 4 χρόνια για διδακτορικούς φοιτητές, διαστήματα τα οποία υπερκαλύπτουν τους χρόνους φοίτησης των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών.
Να σημειωθεί ότι επιπλέον ο νέος Κανονισμός προβλέπει και ακαδημαϊκά κριτήρια προόδου των φοιτητών και φοιτητριών που διαμένουν στις Φοιτητικές Κατοικίες, κριτήρια που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της διατήρησης επαφής με τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο. Όσον αφορά στην ακαδημαϊκή πρόοδο των φοιτητών και φοιτητριών παλαιότερων ετών, που διαμένουν στις Φοιτητικές Κατοικίες, εκτιμάται ότι τα ακαδημαϊκά κριτήρια πληρούνται ή και υπερπληρούνται σε ποσοστό 80%, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό 10% βρίσκεται πολύ κοντά στο να ικανοποιήσει τα κριτήρια αυτά. Η διατήρηση της ακαδημαϊκής ταυτότητας των φοιτητών και φοιτητριών που διαμένουν στις Εστίες και της προσήλωσής τους στην προσπάθεια απόκτησης ενός τίτλου σπουδών, που ήταν ένας από τους καίριους στόχους της νέας Διοίκησης, φαίνεται να εκπληρώνεται με μεγάλους/ες κερδισμένους/ες να είναι οι ίδιοι/ες οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας.
Οι πρόσφατες αντιδράσεις του «Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών» στην ουσιαστική προσπάθεια διευθέτησης μιας επί χρόνια χαοτικής και απαράδεκτης κατάστασης στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι για μία ακόμη φορά αναμενόμενες και απολύτως ερμηνεύσιμες. Η αυθαιρεσία επιχειρείται να «ιδεολογικοποιηθεί», σε μια δραματική προσπάθεια να νομιμοποιηθεί και να διαιωνιστεί περαιτέρω. Ωστόσο, με πολεμικές διακηρύξεις και αφορισμούς δεν λύνονται τα σοβαρά προβλήματα των Φοιτητικών Κατοικιών, που όλοι/ες γνωρίζουμε. Με γνώμονα και αυστηρό κριτήριο το συμφέρον των ίδιων των φοιτητών και των φοιτητριών, που έχουν πραγματικά ανάγκη τις φοιτητικές κατοικίες για να ξεκινήσουν/συνεχίσουν/ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιό μας, θα συνεχίσουμε με συνέπεια και με σεβασμό προς την αποκατάσταση των δίκαιων συμφερόντων των δικαιούχων. Κάθε άλλη συμπεριφορά ή και «τακτική», συνιστά μια απρεπή – και παρωχημένη –  εργαλειοποίηση ενός προβλήματος που προσπαθούμε να λύσουμε. Η προστασία όσων έχουν ανάγκη, μέσα από την τήρηση κανονισμών που δημοκρατικά έχουν ψηφιστεί, συνιστά απαίτηση της δημοκρατικής ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σας αποστέλλουμε για πρόσθετη ενημέρωση σας Σημείωμα του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προς τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, που απεστάλη προ διμήνου σχετικά με το θέμα.

Ιωάννινα, 21 Ιουνίου 2024
Η Πρύτανης
Καθ. Άννα Κ. Μπατιστάτου

Πληροφορίες ανακοίνωσης

Σημαντική ημερομηνία:

21 Ιουνίου 2024

Σχετικός σύνδεσμος:

Συνημμένα αρχεία: