60xronia xs
Κατηγορία/ες:
Ετικέτα/ες:

Συνάντηση Δικτύου Εκπαιδευτικών

Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών «Εκπαιδευτικός και σύγχρονες προκλήσεις», το οποίο οργανώνεται με πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πραγματοποιεί συνάντηση την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, 18.00-19.30, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MS Teams (κωδικός: 6obfhbq). Θέμα της συνάντησης είναι «Καλές Πρακτικές συνδιδασκαλίας». Εισηγήτριες του θέματος θα είναι οι εκπαιδευτικοί Βασιλική Κοζιάκη και  Αθηνά Τσιβίκη.

Προβλέπεται χρόνος για συζήτηση, τοποθετήσεις και κατάθεση εμπειριών από τα μέλη του Δικτύου.

Ο σύνδεσμος της συνάντησης είναι ο εξής:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NhNTU2MzItN2E0OC00MWUyLTkwODItM2U0NWQxZDAxZGEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%222c677721-bcba-4ce9-9d52-78edf678263f%22%7d

Πληροφορίες ανακοίνωσης

Σημαντική ημερομηνία:

12 Ιουνίου 2024

Σχετικός σύνδεσμος:

Συνημμένα αρχεία: