Κατηγορία/ες:
Ετικέτα/ες:

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αρίθμ. 1151/27-07-2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ. της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.4957/2022, καθώς και τις παρ. 6 & 7 του άρθρου 20 του εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΥΑ22444/Β1/3-3-2005, ΦΕΚ 310/10-3-2005, τ.Β’), ενέκρινε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 στο οποίο αναφέρονται η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, το οποίο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει 31η Αυγούστου 2024.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2023 1/9/2023 έως 22/9/2023
Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2/10/2023
Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 12/1/2024
Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 22/1/2024 έως 09/2/2024
Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 19/2/2024
Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 31/5/2024
Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 10/06/2024 έως 28/6/2024

Τα μαθήματα διακόπτονται:

 • από τις 23/12/2023 έως και τις 7/01/2024,
 • από τις 14/03/2024 (Πέμπτη της Τυροφάγου) έως και τις 19/03/2024 (επομένη της Καθαράς Δευτέρας),
 • από τις 29/04/2024 (Μεγάλη Δευτέρα) έως και τις 12/05/2024 (Κυριακή του Θωμά),
 • κατά το διάστημα των θερινών διακοπών (από την 1η Ιουλίου 2024 έως την 31η Αυγούστου 2024),
 • την ημέρα των πρυτανικών εκλογών,

 

Το Πανεπιστήμιό μας αργεί:

 • την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2023,
 • την επέτειο του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου 2023,
 • των Τριών Ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου 2024,
 • την 10η Φεβρουαρίου 2024, για τα Τμήματα με έδρα την Πρέβεζα,
 • την 21η Φεβρουαρίου 2024, για τα Τμήματα με έδρα τα Ιωάννινα,
 • την 11η Μαρτίου 2024, για τα Τμήματα με έδρα την Άρτα,
 • την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 2024,
 • την 1η Μαΐου 2024,
 • του Αγίου Πνεύματος, στις 24 Ιουνίου 2024,
 • καθώς και όλες τις καθιερωμένες από την πολιτεία αργίες.

    

Σημειώνεται ότι, στα Τμήματα στα οποία, η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου δεν ολοκληρώνεται έως την 2η Οκτωβρίου 2024, τότε ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ορίζεται η επομένη των εξετάσεων.

Επίσης, η Σύγκλητος του Ιδρύματος αποφασίζει ομόφωνα τα Τμήματα με απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων να τροποποιούν μερικώς το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και να κοινοποιούν τις αποφάσεις τους στη Σύγκλητο και να το αναρτούν στον ιστότοπο του Τμήματός τους.

Τέλος, η Σύγκλητος του Ιδρύματος ενημερώνει τα Τμήματα ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 64 του ν.4957/2022 με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να παρατείνεται η διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου, αν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν διεξήχθησαν για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Πληροφορίες ανακοίνωσης

Σημαντική ημερομηνία:

Σχετικός σύνδεσμος:

Συνημμένα αρχεία: