60xronia xs
Κατηγορία/ες:
Ετικέτα/ες:

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου

Συντάκτης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α
________________
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ανακοίνωση
του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
για τη στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου

 

Σήμερα εν μέσω των κινητοποιήσεων των πανεπιστημιακών φορέων λόγω της εξαγγελίας της δημιουργίας Μη Κρατικών – Μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων στη χώρα μας το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κρίνει επιτακτική και άμεση την ανάγκη να προβάλει και να υποστηρίξει τα κρίσιμα αιτήματα του Δημόσιου Πανεπιστημίου, που αποτελούν πραγματικές προτεραιότητες.

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο ως πηγή γνώσης και με ποικίλα ακαδημαϊκά προγράμματα παρέχει εκπαίδευση προσβάσιμη σε όλους ως γεννήτρια πρωτοποριακής και καινοτόμου έρευνας, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της κοινωνίας, υπερασπίζοντας το ακαδημαϊκό όραμα και ελευθερίες.

Σήμερα που η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πληθώρα προβλημάτων τα οποία προκαλεί ο συνδυασμός θεσμικών αδυναμιών και αρνητικών συγκυριών, η υπεράσπιση των ακαδημαϊκών αξιών αποκτά ειδικό βάρος, διότι ισοδυναμεί με ακριβή παρακαταθήκη για το μέλλον. Η εκπαίδευση και η έρευνα είναι οι βασικοί πυλώνες που συνέχουν όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου μεταξύ τους αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία. Το βασικό χαρακτηριστικό της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι ότι η οικοδόμηση της γνώσης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τον πυρήνα της ακαδημαϊκότητας που είναι η επιστημονική έρευνα στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Αποστολή του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, η καλλιέργεια των επιστημών και των τεχνών, η προαγωγή του πολιτισμού. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, που μπορούν με το ήθος, τη μόρφωση και τον επαγγελματισμό τους να μετασχηματίσουν την κοινωνία και να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σήμερα – στην έκτη δεκαετία του – είναι ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο με καλά θεμελιωμένες αξίες, που χαρακτηρίζεται από ολοκληρωμένη διεπιστημονική ανάπτυξη, ένα διακεκριμένο Ίδρυμα με συνεχή εξέλιξη, αναγνωρίσιμη ταυτότητα, εθνική και διεθνή αναγνώριση, με σημαντική εκπαιδευτική, ερευνητική παρουσία και συμβολή σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η στήριξη της ποιότητας των παρεχόμενων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελεί βασικό σκοπό του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, κύρια μέριμνα του Συμβουλίου είναι η υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών του μέσω της βελτίωσης της ζωής και των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς και της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις φοιτητικές εστίες και συνολικά μέσω της φοιτητικής μέριμνας.  Η ενεργειακή αναβάθμιση των «γερασμένων» κτιριακών του υποδομών και η «Πράσινη Μετάβαση» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα συμβάλουν καθοριστικά στον οικονομικό εξορθολογισμό της λειτουργίας του Ιδρύματος αποτέλεσε βασική προτεραιότητα από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του Συμβουλίου. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εξακολουθεί σήμερα να δοκιμάζεται και να αντιμετωπίζει ανυπέρβλητες δυσκολίες στην κάλυψη αναγκών πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ανάγκη διεθνοποίησης των δράσεων του Πανεπιστημίου με τη λειτουργία διεπιστημονικών και καινοτόμων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Συμβουλίου στην κατεύθυνση της ανάπτυξης κόμβου εκπαίδευσης και έρευνας στα Δυτικά Βαλκάνια, την Αδριατική, την υπόλοιπη Ευρώπη και στον διεθνή χώρο.

Στην προσπάθειά μας να ενδυναμώσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα και την κοινωνική αποστολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ζητάμε την έμπρακτη και γενναία υποστήριξη της Πολιτείας.  Η ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του πολυδιάστατου ρόλου του και της ουσιαστικής συμβολής του στη συνολική πρόοδο και ευημερία της κοινωνίας, πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο.

Στον κοινά με τα εξαγγελλόμενα από τον Υπουργό Παιδείας αποδεκτό στόχο «να γίνει η Ελλάδα Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης» το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επικεντρώνεται με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση στα κρίσιμα ζητήματα πραγματοποίησής του, που είναι σήμερα επιτακτικά η έμπρακτη και γενναία παντοειδής ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

 

Ιωάννινα, 11 Ιανουαρίου 2024

Πληροφορίες ανακοίνωσης

Σημαντική ημερομηνία:

Σχετικός σύνδεσμος:

Συνημμένα αρχεία: