Προκήρυξη Δημόσιου επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου για τις ανάγκες σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα.

Δημόσιος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη μίσθωσης χώρου συνολικής επιφανείας τουλάχιστον 360 τ.μ., ευρισκόμενου εντός της πόλης της Άρτας, κατάλληλου για χρήση ως εστιατορίου για τις ανάγκες σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, με ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος #2.230,00# ευρώ.

Related posts