60xronia xs

Περιγραφή

Τι είναι

Η ηλεκτρονική υπογραφή (eSignature) αφορά ψηφιακό περιεχόμενο και είναι το ηλεκτρονικό αντίστοιχο της ιδιόχειρης υπογραφής στον φυσικό κόσμο. Έχει την έννοια της νομικής δέσμευσης, δηλαδή ότι ο υπογράφων προτίθεται να δεσμευτεί με το περιεχόμενο του υπογεγραμμένου εγγράφου, στον ψηφιακό κόσμο.

Σε τι χρησιμεύει

Χρησιμεύει για να την υπογραφή ηλεκτρονικών εγγράφων (.pdf), εξασφαλίζοντας την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους.
Καθώς έχει την ισχύ νομικής δέσμευσης (δια-συνοριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπογραφή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε:

 • Συμβόλαια (πωλήσεις, εργασία, ενοίκια, ασφάλιση κλπ)
 • Συναλλαγές (ηλ. εμπόριο, τραπεζικές κλπ)
 • Διοικητικές διαδικασίες (αιτήσεις προς δημόσιους φορείς κλπ)

Ποιος φορέας διασφαλίζει την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της δράσης “CEF Digital – Connecting Europe” παρέχει τη λίστα των Εγκεκριμένων Παρόχων Εμπιστοσύνης σε κάθε Κράτος Μέλος, και τις Εγκεκριμένες Υπηρεσίες που έχουν πιστοποιηθεί για κάθε Πάροχο.

Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA), είναι ο Εγκεκριμένος Πάροχος των ηλεκτρονικών υπογραφών για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχει αναπτύξει μια υπηρεσία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (remote Qualified eSignature) μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν, ως φυσικά πρόσωπα, ηλεκτρονικά έγγραφα με νομική δέσμευση που επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, όπως ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός eIDAS.

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους χρήστες να υπογράφουν έγγραφα από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή/laptop/smartphone/tablet)  ή λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ανάγκη χρήσης φυσικού μέσου αποθήκευσης του πιστοποιητικού (π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, token), αλλά μέσω μιας ιστοσελίδας (portal) με τη χρήση των ακαδημαϊκών τους διαπιστευτηρίων (username & password).

Ποια η διαδικασία για την απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής

 1. Η αίτηση για την απόκτηση του ψηφιακού πιστοποιητικού γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση των ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων (username & password) στην ιστοσελίδα της HARICA: https://cm.harica.gr/ μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης 1 (Διαδικασία αίτησης απόκτησης ηλεκτρονικής υπογραφής)
 2. Αφού ολοκληρωθεί η αίτηση, για την έγκρισή της, απαιτείται η φυσική παρουσία για την ταυτοπροσωπία του χρήστη από τους διαχειριστές του φορέα. Για τη διαδικασία ταυτοπροσωπίας ο χρήστης θα λάβει μέσω του συστήματος στο ακαδημαϊκό του email ενημέρωση από τους διαχειριστές και στην συνέχεια θα πρέπει να καταθέσει -υπογράφοντας με φυσική παρουσία στην Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης & Δικτύων- την υπεύθυνη δήλωση ταυτοπροσωπίας. Η επικοινωνία με την Διεύθυνση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: digitalsign@uoi.gr.
 3. Η υπεύθυνη δήλωση ταυτοπροσωπίας, είναι επεξεργάσιμο αρχείο pdf που μπορούν οι χρήστες να συμπληρώσουν και να εκτυπώσουν και βρίσκεται αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Όλα τα εγχειρίδια χρήσης για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, βρίσκονται αναρτημένα στην παρούσα ιστοσελίδα στην ενότητα “Αρχεία”.

 

Ποια η διαδικασία για την ανανέωση της ηλεκτρονικής υπογραφής

Οι χρήστες μπορούν να αιτηθούν για ανανέωση του πιστοποιητικού λίγο πριν τη λήξη του προηγούμενου (ενημερώνονται στον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό με αυτοματοποιημένα email από τη Harica, ώστε να εισέλθουν στο προφίλ τους και να καταχωρίσουν νέα αίτηση). Για την ανανέωση μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης 6 (Ανανέωση ηλεκτρονικής υπογραφής)

Προυποθέσεις

 • Ύπαρξη ενεργού ιδρυματικού λογαριασμού
 • Κατοχή smart συσκευής (π.χ. smartphone, tablet) για την δυνατότητα παραγωγής OTP (One Time Password)

Δικαίωμα πρόσβασης

 • Μέλη ΔΕΠ (ενεργά και Ομότιμοι Καθηγητές)
 • Μέλη ΕΤΕΠ (ενεργά μέλη)
 • ΕΔΙΠ (ενεργά μέλη)
 • ΕΕΠ (ενεργά μέλη)
 • Διοικητικό προσωπικό (ενεργά μέλη μόνιμοι & ΙΔΑΧ)

Συχνές ερωτήσεις

1. Xρειάζεται να ρυθμίσω κάποιο πρόγραμμα στη συσκευή μου για να υπογράφω έγγραφα με τη νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως υπογραφής;

Δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση στη συσκευή σας (π.χ. drivers, Acrobat Reader, κτλ). Η διαδικασία υπογραφής μπορεί να γίνει και με ανέβασμα του εγγράφου μέσα στο portal https://cm.harica.gr. Έτσι, μπορείτε να υπογράφετε ένα έγγραφο όπου κι αν βρίσκεστε, αρκεί να διαθέτετε πρόσβαση στο δίκτυο και τους απαραίτητους κωδικούς (username και password του ακαδημαϊκού λογαριασμού).

 

 

 

 

 

2. Πόσο διαρκεί το νέο πιστοποιητικό της υπογραφής μου;

Η διάρκεια ισχύος του είναι 1 έτος. Θα μπορείτε να αιτηθείτε για ανανέωση του πιστοποιητικού λίγο πριν τη λήξη του προηγούμενου (θα ενημερωθείτε στον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό με αυτοματοποιημένο email από τη Harica για να εισέλθετε στο προφίλ σας και να καταχωρίσετε νέα αίτηση).

3. Αν μετακινηθώ από το Πανεπιστήμιο προς άλλη υπηρεσία (αλλαγή φορέα) ή πάρω σύνταξη θα συνεχίσω να έχω την ηλεκτρονική υπογραφή;

Όταν μετακινηθεί προσωπικό όλων των κατηγοριών σε άλλη υπηρεσία (αλλάξει φορέα εργασίας) ή συνταξιοδοτηθεί, με τη λήξη ισχύος της ηλεκτρονικής υπογραφής δεν δικαιούται να την ανανεώσει από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

4. Για τεχνικά θέματα που προκύπτουν με την ηλεκτρονική μου υπογραφή με ποιον επικοινωνώ;

Για τεχνικά θέματα που παρουσιάζονται (π.χ. δεν δουλεύει το OTP, υπογράφω ένα έγγραφο και μου εμφανίζει μήνυμα σφάλματος, ξέχασα το password της υπογραφής κ.τ.λ) επικοινωνείτε αποκλειστικά στέλνοντας email από τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό και περιγράφοντας το θέμα που έχει προκύψει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: digitalsign@uoi.gr ή ανοίγετε ένα ticket (αίτημα) στο https://support.it.uoi.gr/ επιλέγοντας στο Help topic: Ψηφιακές Ιδρυματικές Υπηρεσίες.